Biografie


Marianne Burgers (1959) studeerde in 1982 af aan de Koninklijke Academie voor de Kunsten in Den Haag, aan de afdeling Monumentale Textiel.
Daarna exposeerde ze als vrij kunstenaar en maakte in opdracht van diverse overheidsinstellingen beelden in het kader van de 1% regeling.
Vanaf 1990 begon ze als decor- en kostuumontwerper in het (jeugd)theater. Ze geniet bekendheid zowel in België als in Nederland en heeft diverse nominaties en prijzen voor haar werk ontvangen.
Ze doceert op de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam vormgevingsprojecten en begeleidt studenten bij het maken van voorstellingen.
Daarnaast ontwikkelt ze, geïnspireerd door haar theaterachtergrond, tactiel en therapeutisch spelmateriaal waarmee kinderen hun prikkelgevoeligheid kunnen ontwikkelen of juist afremmen. Momenteel neemt het begeleiden van kinderen met "special needs" een steeds belangrijkere plek in.

‘Ontwikkelen begint met anders kijken. Anders kijken is anders denken is anders doen. Is het doorbreken van denkpatronen.’

‘Kunstenaars leveren met hun kritische en vernieuwende blik een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. In onze steeds minder tolerante samenleving is het belangrijk dat kunstenaars laten zien dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn. Ze kunnen vastgeroeste gewoonten doorbreken en nieuwe ideeën aandragen. Niet om te vertellen hoe iets is, maar om mensen mogelijkheden aan te reiken.’

Marianne Burgers is inspirator van bijzondere projecten en kan buiten de kaders denken. Ze is in staat om het onzichtbare, dat wat leeft onder de oppervlakte van een organisatie, zichtbaar te maken. De vraag achter de vraag te benoemen. Complexe vraagstukken te vertalen naar verrassende, creatieve ontwerpen en deze op een opvallende manier zichtbaar te maken.
Ze is in staat (andermans) ideeën en mogelijkheden te kanaliseren en letterlijk vorm te geven tot een prikkelend werkstuk of ervaring, waarbij (alle) zintuigen aangeraakt worden.